17mai2024
Australian Design Company Unic Distribuitor in Europa – Civil Site Design

Contact

office@australiandc.ro

Strada Orzari 19, Et. 1, Ap.4, Sector 2 Bucuresti

0212521226

Civil Site Design – ÎMBUNĂTĂȚIRI / MODIFICĂRI V23.10

|Design|

General

 • La crearea sau re-sectionarea unui string, poziția kilometrică pentru secțiunile de drum poate fi acum adoptată dintr-o listă de secțiuni selectate (Selected Sections).
 • Formularul de adăugare a secțiunilor definite de utilizator (user sampling) include acum un buton de sortare pentru a sorta intrările în funcție de kilometraj.
 • Mesajele de eroare au fost îmbunătățite pentru a include un link către un tichet de asistență.
 • A fost adăugat un nou sistem de traducere pentru a permite ca modificările de text să se aplice în toate formularele din software.
 • Interfața de tip “Ribon”
 • Pictogramele din meniu au fost actualizate
 • Drawing Cleanup este acum o iconiță mică în panoul Utilități (Utilities)

Design Data Form – Date de proiectare

 • Variațiile adăugate în formularul “Design Data Form” sunt acum colorate: se aplică culori diferite pentru variațiile care descriu acțiuni de editare, ștergere, adăugare sau notare.
 • A fost adăugat un sistem de meniuri la formularul “Design Data Form” pentru comenzi precum exportul și importul datelor de proiectare în/din fișier.

Template editor – Editor de tipuri

 • Interfața editorului de tipuri a fost îmbunătățită
 • A fost activat click dreapta pe zona grafică a editorului. Prin intermediul clicului dreapta, utilizatorii pot acum
  • Crea o nouă secțiune la sfârșitul tipului
  • Crea o nouă bordură la capătul tipului
  • Edita secțiunea sau bordura
  • Aplicați Batter/Daylight la stânga sau la dreapta
  • Copiere de la stânga la dreapta sau invers
  • Ștergeți partea stângă sau dreaptă
 • A fost adăugat un meniu Fișier pentru a crea tipuri noi sau a copia tipuri
 • Formularul poate fi redimensionat acum

Manager suprafețe – Surface Manager

 • Utilizatorii pot acum să selecteze mai multe linii de editare a suprafeței pentru a le șterge. Anterior, ștergerile se aplicau câte o intrare la un moment dat.
 • Selectarea unei editări va mări imaginea în desen la locația editării.

 

Model Builder

 • interfața Model Builder a fost reproiectată și a fost îmbunătățită funcționalitatea.
 • Toate modelele construite sunt listate pentru ca utilizatorul să le selecteze pentru editare.
 • Faceți clic dreapta pe un model pentru a selecta editarea prin intermediul meniului de navigare: editare, salvare sub formă de, ștergere, creare de sistem rutier, reconstrucție sau gestionare a afișării suprafețelor.
 • Utilizatorii pot acum să creeze un nou model de sistem rutier din modelul construit.
 • Toate modelele pot fi reconstruite dintr-o dată
 • Atunci când creează un nou model, utilizatorii pot selecta dacă doresc să se conecteze la rețeaua automată de drumuri (Totalmodel) și, de asemenea, pot aplica o nouă generare a limitei suprafeței (Boundary). Boundary retraction elimină triunghiurile până la o lungime maximă a triunghiului pentru a crea o limită exterioară
 • Interfața de editare pentru crearea modelului a fost îmbunătățită.

Threads

 • Au fost adăugate noi acțiuni Thread pentru a sprijini tipurile condiționate (conditional templates), modelele de sisteme rutiere, exportul Excel și legătura Excel.

 

|Survey|

Stiluri de puncte

 • Blocurile din desenul curent pot fi utilizate pentru crearea unui stil de punct – anterior, toate blocurile trebuiau să aibă resurse externe desenului.
 • Acum se pot aplica ștergeri multiple în Stiluri de puncte
 • Stilurile de puncte sunt acum sortate automat în ordine alfabetică/numerică

Seturi de coduri de puncte

 • Seturile de coduri de puncte au fost actualizate pentru a permite editarea în masă a proprietăților codurilor de puncte.
 • Se poate adăuga/elimina un wildcard (*) la mai multe rânduri de date selectate.

Setări ale stringurilor

 • Setările stringurilor au fost actualizate pentru a permite editarea în masă a proprietăților.
 • Un wildcard (*) poate fi adăugat/eliminat pentru mai multe rânduri de date selectate.

Survey string manager

 • Îmbunătățirea de 5 ori a vitezei de încărcare și funcționare a Survey String Manager
 • A implementat o afișare a etichetelor la scară pentru a îmbunătăți performanța
 • Modul de performanță automată aplicat în funcție de numărul de puncte din desen
 • A fost adăugat un formular de gestionare a setărilor:
  • Afișarea etichetei punctului
  • Modul de creare a liniilor de ridicare curbe folosind o toleranță de arc la coardă (atât pentru afișare, cât și pentru crearea unei suprafețe)
  • Numărul de puncte care declanșează modul de performanță

FUNCȚII NOI

Editorul de sisteme rutiere – subgrade editor

 • Activează editarea fiecărui strat pentru un string selectat pe anumite intervale kilometrice. Se pot edita atât adâncimea, cât și gradul de supraînălțare, care se ajustează liniar pe intervalul km definit.  Dacă este activat în formularul “Section Template”, extensia interioară/exterioară și panta pot fi, de asemenea, editate de aici.

Tipuri condiționate – conditional templates

 • Selectați un cod și o verificare a condițiilor de adâncime de săpătură / umplutură. Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, se va aplica un tip alternativ.  Acest lucru se poate aplica separat la partea stângă și la partea dreaptă a C.L.
 • Utilizatorii pot revizui tipul aplicat pentru fiecare interval/stație și pot suprascrie

|Instrumente de modelare a sistemului rutier|

Managerul de sistem rutier

 • Suportă crearea de modele de sisteme rutiere multiple folosind orice strat și coduri de pe o suprafață proiectată (Auto Model sau Model Builder). Datum poate fi setat ca valoare implicită pentru includerea într-un model
 • Suprafețele straturilor pot fi create pentru orice model de sistem rutier. Acestea sunt denumite cu prefixul SUB- în Surface Manager.
 • Suportă navigarea 3D și selecția în interfața Subgrade Model Manager pentru a include/omite linii de secțiune, linii de rupere liniare (breaklines) și pentru a aplica racordarea cu terasamentele (batters/daylights)
 • Utilizatorii pot afișa regiunile (secțiuni), evidenția liniile de întrerupere secționale și liniare incluse, afișa liniile de întrerupere omise, afișa suprafața existentă sau de proiectare și multe altele.
 • Interfață grafică pentru a vizualiza toate secțiunile și a face modificări
 • Selectați o linie de întrerupere a secțiunii pentru a o omite sau a o include pe un interval de km
 • Selectați o linie de întrerupere liniară (un cod la un strat specificat) pentru a:
  • Omiterea sau includerea în model
  • Batter/Daylight pentru a ieși la suprafață în săpătură/umplutură
 • Aplicați linii de întrerupere de utilizator (adăugați linii de întrerupere cu decalaj și pantă definite de utilizator)
 • Include o funcție de “divizare”, astfel încât caracteristicile liniare pot fi “divizate” la o linie de secțiune pentru a permite editarea caracteristicilor liniare pe anumite intervale. Divizarea este pentru o linie de întrerupere a secțiunii (între două coduri).
 • Include un editor de linii de întrerupere secundare pentru editarea în masă a codurilor din model pentru a omite/include și a rezolva suprafața.
 • Exportați modele în IFC4 și în alte formate
 • Crearea poliliniilor în desen din model
 • Adăugați puncte COGO la desenul din model
 • Reconstruire sistemul rutier
  • Reconstruiește (actualizează) toate suprafețele create ale modelului de sistem rutier

Crearea suprafeței de sistem rutier

 • Creează un model al sistemului rutier pentru orice suprafață de proiectare (Auto Model sau Model Builder).
 • Selectați suprafața construită care urmează să fie utilizată, stilul secțiunii, suprafața eșantionată și opțiunile de creare a suprafeței
 • Se poate aplica o extragere a limitei suprafetei (Boundary retraction) folosind o lungime maximă a triunghiului.
 • Modificările aduse pot fi aplicate cu ajutorul comenzii Subgrade Model Manager.

Poliliniile sistemului rutier

 • Select a Subgrade Model (Selectați un model de sistem rutier) pentru a crea polilinii 3D pentru toate caracteristicile liniare care descriu sistemul rutier selectat. Controlul straturilor este conform cu setările pentru sistemul rutier (accesat prin intermediul formularului Subgrade Model Manager)

|Excel Connect Tools|

Exportați în Excel

 • Selectați datele de proiectare pentru a le exporta în Excel – acest lucru va crea un fișier Excel care va include foi, cu datele poziționate pe fiecare foaie la rândul și coloana specificate.

Excel Link

 • Creați sau creați un link către un fișier Excel pentru a controla proiectarea. Mai multe aspecte ale proiectării pot fi gestionate prin Excel, cum ar fi variariatțiile de coduri.

Excel Edit

 • Oferă un editor rapid și simplu pentru fișierele Excel.

Legături de sincronizare

 • Recitește modificările aduse la fișierul/fișierele Excel și actualizează proiectul.

Model Viewer – Vizualizator de modele

 • A fost adăugată o nouă filă BIM
 • A fost adăugată capacitatea de a crea și gestiona “solidele” BREP
 • Creați un model BREP (similar cu un Solid) pentru modelul de proiectare. Obiectele BREP vor afișa fiecare strat al sistemului rutier.
 • Adăugarea de lofturi – selectați un cod ca și referință și o polilinie închisă în desen pentru a extruda (loft) forma de-a lungul codului. Util pentru parapeti, tabliere de poduri, etc.

 

PROBELEME REZOLVATE

Topo

 • S-a rezolvat o problemă cu inlocuirea codurilor care nu se aplica
 • A fost rezolvată o problemă în care rotirea unui punct COGO de-a lungul unei linii de întrerupere ducea la invalidarea editărilor de suprafață “flip edge”.
 • Manager de linie topo
 • Funcția Număr automat funcționează acum în Civil 3D
 • Ștergerea tuturor segmentelor șterge acum toate segmentele care depășesc lungimea introdusă
 • Utilizarea funcției Datum Shift în comanda Transform Points (Transformare puncte) actualizează acum textul privind elevația punctului în desen. Anterior, textul de elevație nu se actualiza
 • Șirul cu numărul 00 nu mai este considerat un număr de șir valabil și nu va fi conectat cu un string topo.
 • Setarea dimensiunii stilului de punct la Dimensiune fixă redimensionează acum corect textul atunci când scara adnotării este modificată în model.
 • Solicitări de comandă modificate pentru crearea de rețele de conducte
 • Crearea Service Objects – solicitarea de a selecta o polilinie pentru a o converti într-o rețea de utilități este acum “Select polyline (upstream end)” (Selectați polilinia (capătul din amonte)).

 

PROBLEME CUNOSCUTE

 • După ștergerea unui model de sistem rutier, este posibil ca rămășițele acelui model să fie încă afișate. Dacă faceți clic pe Refresh (Reîmprospătare) în formularul Subgrade Model Manager (Manager de modele de sistem rutier) sau închideți și redeschideți formularul Subgrade Manager, problema se va rezolva.
 • Este posibil să deschideți formularul Subgrade Model Manager de mai multe ori. Deși acest lucru nu duce la o eroare, pot apărea probleme la deschiderea unor formulare din acest formular și pot exista conflicte între modificările aplicate pe formularele deschise de mai multe ori.
 • Atunci când adăugați puncte COGO pentru un model de sistem rutier, fiecare linie de întrerupere liniară inclusă în model va fi inclusă ca punct COGO. La fiecare strat (cu excepția suprafeței superioare) există întotdeauna două caracteristici liniare cu un decalaj mic (0,005) între ele.  Acest lucru are rolul de a sprijini triangularea suprafeței și de a permite aplicarea “treptelor” în adâncimea asistemului rutier la nivelul codului.
 • Modelele BIM sunt potrivite pentru proiecte de tip green field – drumuri noi – și nu sunt potrivite pentru reablitari de sistem rutier, unde există variații ale înălțimii straturilor. Variațiile complexe ale secțiunii transversale pot avea rezultate nedorite ale modelului 3D generat.