BricsCAD v21 - cea mai buna alternativa CAD la AutoCAD

03 Nov 2020

Desen 3D

Modelare ansamblu

Modelarea ansamblu v? permite organizarea fi?ierelor .dwg pe structuri ierarhice ale componentelor mecanice pentru modelarea unor produse complexe. Asambla?i produsele dv. cu proiectarea cap-coad? a asamblului dv. cu u?urin?? folosind constrângerile puternice 3D între fe?ele ?i muchiile diferitelor componente mecanice. Utiliza?i geometria existent? (incluzând cele importate din alte sisteme CAD) pentru a realiza componente mecanice sau utiliza?i r?sfoirea prin miile de standarde de piese X-Componente (?uruburi, piuli?e, rulmen?i...). Vizualiza?i ierarhia componentelor cu r?sfoirea mecanic? ?i men?ine?i vizibilitatea în ansamble complexe prin ascunderea componentelor.

 

 

Analiz? cinematic?

Muta?i sau roti?i p?r?i ale modelului pentru a rezolva probleme cinematice în timp real.

 

 

 

 

 

 

Necesar de materiale

Genera?i o list? de componente mecanice utilizate în desen.

 

 

 

 

 

 

 

Recunoa?tere Inten?ie Proiectare

De exemplu, considera?i un model cu un num?r de g?uri de aceea?i raz?. În momentul în care raza unei fe?e cilindrice este modificat?, celelalte fe?e ce au acela?i diametru sunt recunoscute ?i modificate automat pentru a p?stra sincronizarea.

 

 

 

 

 

 

 

Introducere dinamic? ?i cote dinamice

Cotele Dinamice sunt disponibile la crearea / editarea entit??ilor. La mutarea unui punct nodal, toate cotele asociate sunt afi?ate în timp real ?i pot fi modificate cu Introducerea Dinamic?.

 

 

 

 

 

Mlinie - Multilinie

Comanda Mline realizeaz? mai multe linii paralele. Ave?i posibilitatea s? crea?i ?i s? edita?i propriile stiluri multilinie în Exploratorul Desen.

 

 

 

 

 

Management Atribute

BATTMAN (Manager Atribut Bloc): aceast? comand? v? permite editarea tuturor propriet??ilor atributelor ?i set?rilor defini?iei blocurilor, apoi sincroniza?i modific?rile în toate referin?ele blocului.

 

 

 

 

 

 

Set?ri Pagin?

Folosind setarile paginii nu trebuie s? trece?i prin toate op?iunile de pe caseta de dialog Imprimare fiecare dat? când dori?i s? imprima?i desenul. Toate set?rile pot fi acum salvate într-o pagin? de configurare, care pot fi apoi aplicate la un layput paperspace. Set?rile de pagini sunt salvate în desen ?i pot fi copiate între desene.

 

 

 

 

 

Filtre Layere

Utiliza?i expresii ?i propriet??i layer pentru a filtra seturi de layere ?i pentru a stoca filtre în vederea reutiliz?rii. Filtrul layer curent poate fi aplicat op?ional combo-ului Layer din bara de unelte Propriet??i Entitate

 

 

 

 

 

 

Explorator Layer

Pentru layouturi ?i viewporturi din spa?iul paginii, coloanele au fost ad?ugate pentru ViewPort (VP) Culoare, VP TipLinie, VP GrosimeLinie ?i VP Stil Plotare.

 

 

 


 


[ Descarca brosura ]